Lappilehti
5.5.2022

Kil­pis­jär­vi

Elä­mys­ma­joi­tus
Lappilehti

Koe ai­nut­laa­tui­nen tun­tu­ri­luon­to Kil­pis­jär­vel­lä

Elä­mys­ma­joi­tus

Illat eivät toistu samoina kun olet elämän pe­rus­e­le­ment­tien äärellä. Nukahda tuleen tui­jot­taen, herää puron solinaan, unohdu re­von­tu­lien leikkiin… Elä­mys­ma­joi­tuk­ses­sa nautit tulen, veden ja taivaan läs­nä­olos­ta – hetkistä jotka kestävät ikui­suu­den.

Elä­mys­ma­joi­tuk­set vaih­te­le­vat sesongin mukaan.

Tundreal­la on hyvä – vain olla.

Kil­pis­jär­ven sydämessä sykkii Suomen kos­ket­ta­vin tun­tu­ri­luon­to, joka kutsuu luomaan yhteyden ää­ret­tö­myy­den tun­tee­seen poh­jois­ten re­von­tu­lien alle. Pyhän Saanan juurella vaalimme ajatonta läsnäoloa kiireen tuolla puolen, raik­kaut­ta, joka jättää jäljen, hou­ku­tel­len ihmisen yhä uudelleen Kil­pis­jär­vel­le. Me saamme mat­kaa­jis­ta parhaat.

Yh­tei­söm­me on lämmin ja si­jain­tim­me täy­del­li­nen aivan kir­kas­ve­ti­sen Kil­pis­jär­ven rannassa, jossa jo­kai­ses­ta koh­tees­tam­me avautuvat kauniit tun­tu­ri­mai­se­mat. Laaja ma­joi­tus­va­li­koi­mam­me pystyy vas­taa­maan sekä isojen että pienien ryhmien tar­pei­siin, ro­mant­ti­sia kohteita unoh­ta­mat­ta
–  elä­mys­ma­joi­tuk­ses­ta mökkeihin ja huo­neis­toi­hin – aina yk­si­tyi­syyt­tä kun­nioit­taen.


Ter­ve­tu­loa kokemaan unoh­tu­mat­to­mia iltoja ja ai­nut­laa­tui­sia päiviä Tundreal­le!

Tundrea on täyden palvelun lo­ma­kes­kus Kil­pis­jär­ven rannalla, mahtavan Saanan juurella.
Ai­nut­laa­tui­set: Kil­pis­jär­vi Suomessa – Tundrea Kil­pis­jär­vel­lä.
Tundreal­la koet ihmisen pienuuden mu­ka­vuuk­sis­ta tin­ki­mät­tä.

Majoitus Kil­pis­jär­vi

Huo­neis­tot, mökit ja caravan Tsahkalin maalla

Toisella puolella virtailee Tsah­kal­jo­ki ki­vik­koi­neen ja pu­touk­si­neen, toisella Tsah­kal­pu­ro. Yhtä lep­poi­sas­ti sujuu lomasi Tundreas­sa.


Meiltä saat kaikkina vuo­de­nai­koi­na huo­let­to­man tu­ki­koh­dan Kil­pis­jär­ven-reis­suil­le­si. Mökkien ja ma­joi­tuk­sen takkapuut ja lop­pusii­vous si­säl­ty­vät hintaan. Aito Lapin henki ei sulje pois ylel­li­syyt­tä­kään. Ra­vin­to­las­tam­me löytyy kahvio ja a’la carte listalta pai­kal­li­sia herkkuja.

Nähdään Tundreas­sa

- Pal­ve­lem­me sinua ympäri vuoden

Odotamme viestiäsi Saanan juurella. Tule sinäkin tänne, tee va­raus­ky­se­ly, kysy li­sä­tie­to­ja tai anna pa­lau­tet­ta.

Otahan meihin yhteyttä, ole hyvä!

Tundrea

Kä­si­var­ren­tie 14188

99490 KIL­PIS­JÄR­VI

Klikkaa ja soita +358400396684

» info(at)tundrea.fi

https://tundrea.com/

Lappilehti
Jaa tämä artikkeli

2022© Lappilehti.Kaikki oikeudet pidätetään.